+355 44 536 660 [email protected]

Aplikim për llogari LIVE

 

Ju lutemi të plotësoni të dhënat më poshtë për të aktivizuar llogarinë LIVE. Pasi të plotësoni hapat e regjistrimit agjentë tanë do t’ju kontaktojnë për të proceduar më tej. Shumica e Informacioni të kërkuar është i domosdoshëm për plotësimin e aplikimit bazuar mbi kërkesat proceduriale dhe atyre ligjore të institucioneve mbikëqyrëse. Kini durim, ky aplikim do t’ju marrë vetëm pak minuta kohë.

Hapi 1 – Të dhënat identifikuese

  • Hapi 1/5  






KUJDES!

Transaksionet me levë financiare mbartin një nivel të lartë rreziku dhe nuk janë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Mund të humbisni një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar, rrjedhimisht nuk është e këshillueshme të spekulloni me kapital që nuk mund të përballoni të humbisni. Para se të filloni të tregtoni lexoni me kujdes Deklaratën për Rrezikun.

Rezervo një konsultë falas

Informohu mbi llojet e llogarive dhe mundësitë që ju jep OxTrade.

Jeni rregjistruar me sukses! Do t'ju kontaktojmë së shpejti