+355 44 536 660 [email protected]

Siguri & Mbikqyrje Institucionale

OxTrade.com dhe OxTrade.al janë marka të regjistruara të shoqërisë Platinium Investment Sh.p.k., e licensuar nga Banka e Shqipërisë me Licensë Nr. 25, datë 26.06.2012, “Për të ushtruar veprimtarinë financiare të shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimeve të tjera ndihmëse për këmbimin valuator”, dhe e specializuar në platformat online të tregtimit të valutave dhe instrumentëve të tjerë valutor FOREX ose CFD.

KUJDES!

Transaksionet me levë financiare mbartin një nivel të lartë rreziku dhe nuk janë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Mund të humbisni një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar, rrjedhimisht nuk është e këshillueshme të spekulloni me kapital që nuk mund të përballoni të humbisni. Para se të filloni të tregtoni lexoni me kujdes Deklaratën për Rrezikun.

Rezervo një konsultë falas

Informohu mbi llojet e llogarive dhe mundësitë që ju jep OxTrade.

Jeni rregjistruar me sukses! Do t'ju kontaktojmë së shpejti